CNC Tezgah Data Server Hafıza Genişletme RS232

CNC Tezgah data server , program atma cihazı tüm marka plc ler ile uyumludur.Yanlızca birkaç parametre ayarlanması ile çok rahat bir şekilde kullanılabilir.

Cihaz iki şekilde kullanılabilir;

1- Cnc tezgahın hafızasına program atarak kullanılabilir.Bu hafızası büyük ve yeterli olan tezgahlar için kullanıma uygundur.Makina hafızasına atılan program üzerinde düzenlemeler düzeltmeler yapılarak parça işleme işlemi başlatılabilir.

2-Hafıza kartı içerisine atılan program direkt tezgahız özelliğine göre DNC Auto remote modlarından birisi seçilerek sadece start cycle tuşu ile program başlatılır.Tezgah hafızası yetersiz ve küçük olan cnc lerde idealdir.Çok uzun süre kapasiteli çalışacak olan programlar için kullanılabilir.

CNC Data server RS232 Cihaz Fonksiyonları :

LCD Ekran :

2 satır 16 sütundan oluşan LCD ekranda cihazın o an ki durumu görülebilmektedir. Bekleme anında
ekranda ki “Dos.No:3/3” ibaresinde ki 3/3 kısmının sağında ki 3 rakamı hafıza kartı içinde ki toplam
NC dosya sayısını, solda ki 3 rakamı ise kaçıncı dosyanın seçili olduğunu gösterir. 2. satırda ki “MTSB-
01.NC” ise seçili dosyanın ismini gösterir.
Unutulmaması gerekir ki DS-200 cihazı uzun dosya isimlerini desteklemez. 8.3 yapısından daha
uzun dosya isimleri (ismi 8 karakterden fazla olan dosyalar) “xxxxxx~1.NC” şeklinde gösterilir. Bu
durum hataya sebebiyet vermez, aynı şekilde dosya gönderim işlemi gerçekleştirilebilir.

Yeşil Led :

Tek başına yeşil ledin yanması cihazın bekleme konumunda (stand-by) olduğunu gösterir. Dosya
gönderimi ve ya dosya alımına hazırdır.

Kırmızı Led :

Yeşil led ile birlikte kırmızı ledin yanması cihazın dosya gönderimi veya alımı için CNC’den
başlangıç komutunu beklediğini gösterir. Aynı şekilde program gönderme sırasında iki ledin birlikte
yanması CNC’nin alım tampon belleğinin dolması dolayısıyla DS-200’e bekle komutunu gönderdiğini
gösterir. Çalışma sırasında bu ledlerin yanıp sönmesi normal bir durumdur.
Yalnızca kırmızı ledin yanması cihazın o an program gönderdiğini ya da aldığını gösterir.

A Tuşu :

Tuş takımında ki A ve B tuşları ile hafıza kartı içerisinde ki dosyalar arasında geçiş
yapılabilmektedir. A tuşu dosya sıra numarasını 1 artırır.

B Tuşu :

Tuş takımında ki A ve B tuşları ile hafıza kartı içerisinde ki dosyalar arasında geçiş
yapılabilmektedir. B tuşu dosya sıra numarasını 1 azaltır.

C Tuşu :

CNC’ye gönderim yapmak için C tuşuna basılmalıdır. Adım adım dosya gönderim işlemi aşağıda
belirtilmiştir..

 Tezgah hafızasına program gönderme :

1. Hafıza kartında ki NC program A ve B tuşlarıyla seçilerek ekranda isminin görülmesi
sağlanır.
2. C tuşuna basılır. Ekranda üst satırda “%0” ibaresi çıkar, yeşil led, kırmızı led ile
birlikte yanar, cihaz CNC’nin başla komutunu beklemektedir.
3. CNC’nin başına geçilir, tezgah EDIT moduna alınır.
4. Oxxxx şeklinde (Örneğin O0001) program numarası girilir.
5. READ / INPUT tuşlarına basılarak program alma işlemi başlatılır.
6. Program alma işlemi bittiğinde DS-200 cihazının ekranında “%100” ibaresi çıkar,
kırmızı led söner, yalnız yeşil led yanar ve cihaz çalışmaya hazır şekilde bekleme
moduna döner.

 DNC modda (Drip feed, Remote veya Online mod) çalıştırma :

1. Hafıza kartında ki NC program A ve B tuşlarıyla seçilerek ekranda isminin görülmesi
sağlanır.
2. C tuşuna basılır. Ekranda üst satırda “%0” ibaresi çıkar, yeşil led kırmızı led ile
birlikte yanar, cihaz CNC’nin başla komutunu beklemektedir.
3. CNC tezgahın başına geçilir.
4. Tezgah modeline göre TAPE veya RMT veya AUTO moduna alınır. Bazı tezgahlarda
bu modlara geçiş operatör paneli üzerinden yapılamaz. Bu tip durumlarda ilgili
parametre değiştirilerek tezgah DNC moduna alınır.
5. Operatör panelinden “Cycle Start” tuşuna basılır.
6. Tezgah DS-200’den data çekmeye başlar.
7. Program tamamen bittiğinde DS-200 ekranında “%100” yazar ve yine bekleme
konumuna geçer.

Program Gönderimi ile İlgili Notlar :

 Eğer program gönderme işlemi herhangi bir şekilde tamamlanmamış veya yarıda
kesilmişse Reset tuşuna bir kere basılarak DS-200’ün yeniden başlatılması gerekmektedir.
 Dosya ismi O0000 ile 09999 arasında olan programlar için bekleme ekranında O harfine
basılmadan numara tuşlanarak dosya seçimi yapılabilir. Örneğin hafıza kartında 70 adet
dosya var ise ve O5478.NC isimli dosya CNC’ye gönderilmek isteniyor ise sırasıyla 5, 4, 7
ve 8 tuşlarına basılmalıdır. 8 tuşuna basıldıktan sonra cihaz ilgili dosyayı ekrana getirir, C
tuşuna basarak tezgaha gönderilebilir.