Cnc Program Aktarım Cihazı Usb Kart RS232

RS232 CNC Program Aktarım Cihazı Cihaz Fonksiyonları :

Sipariş ve Bilgi İçin :

İnselnet Bilişim Teknolojileri
Adres : Ostim OSB Mh. 1231/1 Cadde No:2 P7. 100. Yıl Blv. Üzeri Ostim/Yenimahalle/ANKARA

İbrahim KALİ – GSM : 0505 290 08 26 E-Posta : info@inselnet.com

rs232 aktarım cihazı cnc tezgah program aktarım dnc cihazı dnz programı
Cnc Program Cam Data Rs232 Akatarımı Fanuc Mitsubishi Siemens Heidenhain CNC Tecgahları ile uyumludur.


2 satır 16 sütundan oluşan LCD ekranda cihazın o an ki durumu görülebilmektedir. Bekleme anında
ekranda ki “Dos.No:3/3” ibaresinde ki 3/3 kısmının sağında ki 3 rakamı hafıza kartı içinde ki toplam
NC dosya sayısını, solda ki 3 rakamı ise kaçıncı dosyanın seçili olduğunu gösterir. 2. satırda ki “MTSB-
01.NC” ise seçili dosyanın ismini gösterir.
Unutulmaması gerekir ki DS-200 cihazı uzun dosya isimlerini desteklemez. 8.3 yapısından daha
uzun dosya isimleri (ismi 8 karakterden fazla olan dosyalar) “xxxxxx~1.NC” şeklinde gösterilir. Bu
durum hataya sebebiyet vermez, aynı şekilde dosya gönderim işlemi gerçekleştirilebilir.
Yeşil Led :
Tek başına yeşil ledin yanması cihazın bekleme konumunda (stand-by) olduğunu gösterir. Dosya
gönderimi ve ya dosya alımına hazırdır.
Kırmızı Led :
Yeşil led ile birlikte kırmızı ledin yanması cihazın dosya gönderimi veya alımı için CNC’den
başlangıç komutunu beklediğini gösterir. Aynı şekilde program gönderme sırasında iki ledin birlikte
yanması CNC’nin alım tampon belleğinin dolması dolayısıyla DS-200’e bekle komutunu gönderdiğini
gösterir. Çalışma sırasında bu ledlerin yanıp sönmesi normal bir durumdur.
Yalnızca kırmızı ledin yanması cihazın o an program gönderdiğini ya da aldığını gösterir.

Cnc_Program_Aktarim_Cihazi_Usb_Kart_RS232_ds200
Cnc_Program_Aktarim_Cihazi_Usb_Kart_RS232_ds200

A Tuşu :Tuş takımında ki A ve B tuşları ile hafıza kartı içerisinde ki dosyalar arasında geçiş yapılabilmektedir. A tuşu dosya sıra numarasını 1 artırır.

B Tuşu :Tuş takımında ki A ve B tuşları ile hafıza kartı içerisinde ki dosyalar arasında geçiş yapılabilmektedir. B tuşu dosya sıra numarasını 1 azaltır.

C Tuşu :CNC’ye gönderim yapmak için C tuşuna basılmalıdır. Adım adım dosya gönderim işlemi aşağıda belirtilmiştir.. 

RS232 CNC Program Aktarım Cihazı  ile Tezgah hafızasına program gönderme :

1 Hafıza kartında ki NC program A ve B tuşlarıyla seçilerek ekranda isminin görülmesi sağlanır.

2 C tuşuna basılır. Ekranda üst satırda “%0” ibaresi çıkar, yeşil led, kırmızı led ilebirlikte yanar, cihaz CNC’nin başla komutunu beklemektedir.

3 CNC’nin başına geçilir, tezgah EDIT moduna alınır.

4 Oxxxx şeklinde (Örneğin O0001) program numarası girilir.

5 READ / INPUT tuşlarına basılarak program alma işlemi başlatılır.6 Program alma işlemi bittiğinde DS-200 cihazının ekranında “%100” ibaresi çıkar,kırmızı led söner, yalnız yeşil led yanar ve cihaz çalışmaya hazır şekilde bekleme moduna döner. 

RS232 CNC Program Aktarım Cihazı  ile DNC modda (Drip feed, Remote veya Online mod) çalıştırma :

1 Hafıza kartında ki NC program A ve B tuşlarıyla seçilerek ekranda isminin görülmesisağlanır.

2 C tuşuna basılır. Ekranda üst satırda “%0” ibaresi çıkar, yeşil led kırmızı led ilebirlikte yanar, cihaz CNC’nin başla komutunu beklemektedir.

3 CNC tezgahın başına geçilir.4 Tezgah modeline göre TAPE veya RMT veya AUTO moduna alınır. Bazı tezgahlarda bu modlara geçiş operatör paneli üzerinden yapılamaz. Bu tip durumlarda ilgili parametre değiştirilerek tezgah DNC moduna alınır.

5 Operatör panelinden “Cycle Start” tuşuna basılır.6 Tezgah DS-200’den data çekmeye başlar.

7 Program tamamen bittiğinde DS-200 ekranında “%100” yazar ve yine beklemekonumuna geçer.

RS232 CNC Program Aktarım Cihazı Program Gönderimi ile İlgili Notlar : Eğer program gönderme işlemi herhangi bir şekilde tamamlanmamış veya yarıda kesilmişse Reset tuşuna bir kere basılarak DS-200’ün yeniden başlatılması gerekmektedir. Dosya ismi O0000 ile 09999 arasında olan programlar için bekleme ekranında O harfinebasılmadan numara tuşlanarak dosya seçimi yapılabilir. Örneğin hafıza kartında 70 adet dosya var ise ve O5478.NC isimli dosya CNC’ye gönderilmek isteniyor ise sırasıyla 5, 4, 7ve 8 tuşlarına basılmalıdır. 8 tuşuna basıldıktan sonra cihaz ilgili dosyayı ekrana getirir, C tuşuna basarak tezgaha gönderilebilir. 

D Tuşu :CNC’den DS-200’e program almak için D tuşu kullanılır. Adım adım dosya alma işlemi aşağıdabelirtilmiştir.

1 DS-200 bekleme konumunda iken D tuşuna basılır.

2 Ekranda “DOSYA ISMI :” ibaresi çıkar. Bu kısımda tuş takımı ile Oxxxx olacak şekilde 4hane program numarası girilir (Örneğin O5425.NC için sırayla 5, 4, 2 ve 5’e basılır).

3 Son rakam girildikten sonra ekranda “CNC’DEN GONDER” ibaresi çıkar.

4 CNC tezgah başına geçilir, tezgah EDIT moduna alınır.

5 Oxxxx şeklinde gönderilecek programın ismi yazılır ve PUNCH / OUTPUT START tuşunabasılarak program gönderme işlemi başlatılır.

6 Tezgah programı göndermeye başladığında DS-200 ekranında “Alınıyor” yazar, alt satırdada alınan programın byte cinsinden büyüklüğü gösterilir.

7 Program alma işlemi bittiğinde DS-200 bekleme moduna geçer. 

RS232 CNC Program Aktarım Cihazına CNC den Program Alımı İle İlgili Notlar:

Program ismi belirlenirken hafıza kartında seçilen isimle aynı isme sahip bir dosya bulunuyor ise ekranda “A:UZERINE YAZ / B:VAZGEC” ibaresi görülür. Bu durumda A tuşuna basılırsa hafıza kartı üzerinde ki dosya silinir, yeni program bu isimle hafıza kartına kaydedilir. B tuşuna basılırsa işlemden vazgeçilir, isim belirleme ekranına geri dönülür.

* (Yıldız) Tuşu :DS-200 bekleme konumunda iken yıldız tuşuna basılırsa ekranda “A:SIL, B:VAZGEC” ibaresi çıkar. Bu durumda A tuşuna basılırsa ilgili dosya hafıza kartından silinir. B tuşuna basılırsa işlem iptal edilir.

# (Kare) Tuşu :DS-200 C tuşuna basılarak gönderim için CNC’den başla komutunu bekleme durumuna geçmiş ise(program gönderimine başlanmamışsa) # tuşuna basılarak işlem iptal edilerek tekrar bekleme konumuna geçmesi sağlanabilir.Aynı şekilde program alma işleminde de Dosya İsmi belirleme ekranında iken (ekranda“DOSYA ISMI: / O0000.NC” yazarken) # tuşuna basılırsa işlem iptal edilerek tekrar beklemekonumuna geçmesi sağlanır.

RS232 CNC Program Aktarım Cihazında Baud Rate Değiştirme :Baud rate değiştirmek için cihaz setup ekranına girmek gerekir. Setup ekranına girmek için DS-200bekleme konumunda iken * (yıldız) tuşuna basılır. Yıldız tuşu basılı iken reset tuşuna basılır, Önce reset tuşu bırakılır ardından da * tuşu bırakılır. “RS232 Ayarları / Baud:9600” ekranı gelir. A ve Btuşlarına basarak istenen baud rate seçilir (1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). İstenenbaud rate değeri ekranda görüldüğünde C tuşuna basılarak bir sonra ki ekran olan uzantı belirleme ekranına geçilir.

RS232 CNC Program Aktarım Cihazı için Dosya Uzantısı Belirleme :
Dosya uzantısı belirlemek için üç haneli uzantının her bir hanesini A ve B tuşlarına basarak istenilen
değere getirilir. DS-200 ön tanımlı olarak NC uzantılı dosyaları okumaktadır. Örnek olarak cihaz TAP
uzantılı dosya için ayarlanacaksa ;
1. DS-200 bekleme konumundayken * tuşuna basılır, reset tuşuna basılır ve cihazın setup
ekranına gelmesi sağlanır.
2. Baud rate ayarlama ekranında herhangi bir değişiklik yapılmadan C tuşuna basılır ve uzantı
belirleme ekranına geçilir.
3. Ekranda “Dosya Uzantısı / *.NC” yazar ve imleç N üzerinde yanıp söner.
4. N harfi T olana kadar A ya da B tuşuna basılır.
5. N harfi T olduğunda ise C tuşuna basılarak ikinci karaktere geçilir, imleç ikinci karakter olan
C üzerinde yanıp söner.
6. İkinci karakter olan C’yi A yapmak için iki kere B tuşuna basılır, ikinci karakter A olduğunda
C tuşuna basılarak üçüncü karaktere geçilir, imleç üçüncü karakter üzerinde yanıp söner.
7. Üçüncü karakterde P harfini buluna kadar A ve B tuşlarına basılır, P olduğunda C tuşuna
basılarak TAP uzantısı cihaza girilir.
8. Üçüncü karakterin girilmesiyle ekranın sağ altında “Tamam” yazar ve cihaz yeniden
başlatılır. DS-200 artık hafıza kartı içinde ki TAP uzantıları okuyacaktır.


RS232 CNC Program Aktarım Cihazı ile cam program aktarımı yapılması ile ilgili Genel Notlar :
DS-200 ön tanımlı RS232 ayarları Data Bits : 7, Stop Bits : 2, Parity : Even,
Handshaking : XON/XOFF şeklindedir. Farklı ayarlar için bizimle temasa geçiniz.
Hafıza kartına en fazla 2 hafta bir FAT16 ya da FAT format atılmalıdır, format atmak için
sırasıyla;
1. Hafıza kartı bilgisayara takılır,
2. Masaüstünden Bilgisayarım‘a çift tıklanır.
3. Bilgisayar hafıza kartını hangi sürücü adı ile tanımışsa ( Örneğin E: ) o sürücü üzerine
sağ tıklanır ve “Biçimlendir” seçilir.
4. Gelen ekranda “Dosya sistemi” altında ki kutudan FAT seçeneği seçilir,
5. “Başlat” tuşuna basılarak hafıza kartı formatlanır.

Tüm CNC Tezgahlar için uyumlu Cam Program data transfer rs232 Cihazı.

Bilgisayardan CNC Tezgaha data transferi

USB den cnc ye data program aktarımı

Fanuc mitsubishi siemens brother fagor heidenhain cnc tezgahlaar uyumlu rs232 portundan program gönderimi.

cnc tezgah aktarım cihazı program aktarım sistemi data center cnc ye cam programı atma rs232 portundan program atma dnc modunda çalıştırma cnc tezgah makina hafızasını artırma.